Tuyển dụng

Tất cả việc làm
Việc làm Vị trí tuyển dụng SL Hạn nộp hồ sơ
Cần tuyển 01 Nam Trợ lý GĐ Marketing Vị trí tuyển dụng: Trợ lý SL: 01 Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2018
Trưởng nhóm kinh doanh TPT Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bảo vệ SL: 01 Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2018
Trưởng nhóm kinh doanh I-Home Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bảo vệ SL: 01 Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2018
Giám Đốc Ban Kế toán Vị trí tuyển dụng: Kế Toán SL: 01 Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2018
Chuyên viên Quan hệ đầu tư Vị trí tuyển dụng: Phòng PTTC&PTQĐ SL: 01 Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2018
Giám Đốc Ban Đầu Tư Vị trí tuyển dụng: Ban Đầu tư SL: 01 Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2018
Trưởng nhóm Phân tích tài chính Vị trí tuyển dụng: Phòng PTTC&PTQĐ SL: 01 Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2018
Cộng tác viên kinh doanh BĐS Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bảo vệ SL: 01 Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2018
Kế toán tổng hợp Vị trí tuyển dụng: Kế Toán SL: 01 Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2018
Kế toán dự án Vị trí tuyển dụng: Kế Toán SL: 01 Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2018