Lịch sử hình thành

2008 Công ty thành lập năm 2008 với cổ đông lớn nhất (46% cổ phần) là Công ty TNHH MTV Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh
2009 Sản xuất và phân phối hơn 300 dầu nhớt động cơ
2010 Năm 2010, công ty đã đạt được chứng nhận ISO 9001:2008
2010 Hơn 20 dòng sản phẩm tham gia bảo hiểm chất lượng sản phẩm trị giá 50 tỷ do công ty Bảo hiểm PVI cung cấp.
2010-2014 AP SAIGON PETRO JSC luôn hướng tới chính sách hoạt động “Chất lượng, Đổi mới, Phát triển, Tiên phong”
2014-2015 Không ngừng sáng tạo, phấn đấu nhằm mang lại những giá trị đích thực cho nhân viên trong công ty, khách hàng, cổ đông và toàn xã hội.
06/01/2019 Đạt được chứng nhận “Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam – Sản phẩm vàng, Dịch vụ vàng Việt Nam năm 2018”